Vad är en svävare?
En svävare är en farkost som bärs upp av en luftkudde. Svävaren körs över land och vatten utan att skrovet vidrör underlaget.

Hur fungerar en svävare?
En svävare bärs upp av ett luftövertryck mellan svävarens botten och underlaget, som kan vara is, snö, vatten, dy, sand, gräs, asfalt el. dyl. Underlaget bör vara relativt jämnt. Våra skärgårdssvävare har en lyfthöjd på 25-30cm. Luftövertrycket uppstår genom att luft blåses ned under skrovet med en fläkt.För att hålla luften kvar under skrovet och för att öka markfrigången, dvs avståndet mellan skrov och underlag finns en rörlig ridå runt skrovets yttersidor. Denna ridå kallas kjol och har oftast formen av mindre säckformade segment (fingrar), som tätar mellan skrov och underlag och på så sätt fångar en luftkudde under svävaren som den sedan rider på.

Luft blåses hela tiden ned under skrovet och överskottsluften läcker ut under kjolarna, det innebär att friktionen och slitaget mellan svävaren och underlaget blir minimal och svävaren når hög fart med låg motoreffekt. Kraften framåt alstras av en fläkt på ca 1 m i diameter och styrningen sker med roder placerade i fläktens luftström.

Får man köra var man vill?
I Sverige är det för närvarande ej tillåtet att använda svävare för nöjes- eller fritidsåkning. Tillstånd krävs av länsstyrelsen. Svävare är ett mycket miljövänligt fordon, med en bränsleförbrukning som är knappt hälften av vad en motsvarande båt gör av med. De drivs mycket snålt genom den låga friktionen. De lämnar inga bestående avtryck på underlaget och är utmärkta att använda på t.ex svaga isar och de öppna rännor som skapas av isgående fartyg.